Alleen een frisse wind brengt je op hoogte
 
 

Aanbod

 

Wat Bent en van Oldeniel heeft samengebracht is ook onderdeel van hun trainingen: genieten van vakmanschap en ondernemerschap. Ondernemers die dit herkennen en daar aandacht aan willen schenken zullen zich thuis voelen in onze trainingen. De deelnemers delen de passie en gedrevenheid van een ondernemer. Je wilt best stilstaan bij jezelf en je onderneming maar het moet wel ergens toe leiden. Wendy en Anne Marie herkennen dat als geen ander en gebruiken dit als uitgangspunt voor hun trainingen. Je leert geen 'trucjes', maar je wordt gefaciliteerd om te ondernemen zoals jij dat wilt, met jouw menselijke maat.

We doen dat als volgt. Voor alle trainingen maken wij een raamwerk waarbinnen wordt gewerkt. Elke bijeenkomst krijgt een eigen thema. Daarnaast is er binnen elke training ruimte voor ieders eigen inbreng, waardoor de deelnemers de informatie concreet kunnen toepassen op zichzelf en / of de onderneming. De deelnemers worden actief betrokken door middel van prikkelende opdrachten, nieuwe zienswijzen en toch ook een beetje theorie. 


Wat verwachten wij van onze deelnemers?

  • een proactieve houding;
  • dat zij ook aandacht hebben voor de ontwikkeling van andere deelnemers en er waar mogelijk en gewenst moeite voor doen om daarin ondersteunend te zijn;
  • dat zij eventuele huiswerkopdrachten uitvoeren.

 

Onze trainingen

Ons trainingsaanbod vind je onderstaand. Je kunt folders downloaden die uitgebreide informatie bieden. Wij maken ook maatwerktrainingen. Daarover komen wij graag met je in gesprek. Neem contact op met Wendy of Anne Marie.


Actieworkshop Ondernemen in een Boeing 737
Vliegsimulatie in Boeing 737 waarbij kwaliteiten en talenten zichtbaar worden t.b.v. jouw ondernemerschap.
Folder actieworkshop simulatie vliegen.pdf (274.26KB)
Actieworkshop Ondernemen in een Boeing 737
Vliegsimulatie in Boeing 737 waarbij kwaliteiten en talenten zichtbaar worden t.b.v. jouw ondernemerschap.
Folder actieworkshop simulatie vliegen.pdf (274.26KB)

 

Ondernemen met frisse wind
Vierdaagse training voor ondernemers die krachtig willen stilstaan bij hun vooruitgang en die van hun onderneming.
Folder vierdaagse training ondernemen met frisse wind.pdf (187.93KB)
Ondernemen met frisse wind
Vierdaagse training voor ondernemers die krachtig willen stilstaan bij hun vooruitgang en die van hun onderneming.
Folder vierdaagse training ondernemen met frisse wind.pdf (187.93KB)


Mogelijkheden voor maatwerk en workshops
Diverse workshops voor groepen ondernemers die in een dagdeel kennis willen maken met een onderwerp.
Folder workshops en maatwerk.pdf (183.37KB)
Mogelijkheden voor maatwerk en workshops
Diverse workshops voor groepen ondernemers die in een dagdeel kennis willen maken met een onderwerp.
Folder workshops en maatwerk.pdf (183.37KB)